Peribahasa: biang

Peribahasa menggunakan kata biang

 • biang menanti tembuk
  =perkara yang hampir mendapat keputusan
 • genting menanti putus, biang menanti tembuk
  =perkara yang hampir putus (selesai)
 • genting putus, biang menanti tembuk
  =perkara yang sudah putus (tidak boleh diubah lagi)
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata biang, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata biang menerut KBBI

1 biang [bi·ang]

Kata Nomina (kata benda)
 1. 1) induk (tentang binatang, tumbuhan);
 2. 2) kepala; pimpinan
  contoh: 'biang penjahat'
 3. 3) sari atau pati (yang dapat dijadikan banyak dengan menambahkan air dan sebagainya kepadanya)
  contoh: 'biang cuka'
 4. 4) jenis yang tulen; jenis belum bercampur dengan jenis yang lain; ras
  contoh: 'biang ayam biang sapi'
 5. 5) pokok pangkal; asal mula Kata kiasan
  contoh: 'kemalasan merupakan biang kemelaratan'

2 biang [bi·ang]

Kata Adjektiva (kata sifat)

Arti: hampir tembuk (tembus);

3 biang [bi·ang]

Kata Nomina (kata benda)

Arti: lubang-lubang kecil (pada sela-sela dinding atau atap yang sudah bocor)
contoh: 'dari biang atap rumbia yang sudah tua dan lapuk itu masuk cahaya bulan'

4 biang,
biang, biut [bi·ang, biut]

Kata Verbia (kata kerja)

Arti: geliang-geliut; incang-incut; berkelok-kelok

5 biang,
biang-biang [bi·ang-bi·ang]

Kata Nomina (kata benda)

Arti: ikan laut, Setipinna taty

Lihat arti biang lengkap