Peribahasa: bangsa

Peribahasa menggunakan kata bangsa

 • (sebagai durian) pangsa menunjukkan bangsa (sebagai durian menunjukkan pangsanya)
  =kelakuan (perkataan dan sebagainya) seseorang menunjukkan tinggi rendahnya budi pekerti (asal dan sebagainya)
 • bahasa menunjukkan bangsa
  =budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang (baik buruk kelakuan menunjukkan tinggi rendah asal atau keturunan)
 • hilang rona karena penyakit, hilang bangsa tidak beruang
  =orang yang tidak berharta (beruang) kurang dihargai orang
 • rusak bangsa oleh laku
  =biarpun orang berbangsa tinggi, kalau berkelakuan buruk, keturunannya yang tinggi itu tidak akan dihargai orang

Penjelasan menggunakan kata bangsa

 • lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya
  =tiap-tiap negeri atau bangsa berlainan adat kebiasaannya
 • tunggang hilang berani mati
  =tidak gentar menjalankan kewajiban (terutama yang mengenai bangsa dan negara)
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata bangsa, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata bangsa menerut KBBI

bangsa [bang·sa]

Kata Nomina (kata benda)
 1. 1) kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri
  contoh: 'bangsa India bangsa Indonesia bangsa Mesir'
 2. 2) golongan manusia, binatang, atau tumbuhan yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama;
 3. 3) macam; jenis
  contoh: 'tersedia segala makanan bangsa kue-kue dan minuman'
 4. 4) kedudukan (keturunan) mulia (luhur)
  contoh: 'bahasa menunjukkan bangsa'
 5. 5) jenis kelamin Kata Arkais
  contoh: 'lajur pertama diisi dengan nama, yang kedua dengan bangsa, yang ketiga umur'
 6. 6) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi; Antropologi
 7. 7) klasifikasi dalam biologi, sesudah kelas dan sebelum suku; ordo; Biologis

Lihat arti bangsa lengkap