Peribahasa: undang

Peribahasa menggunakan kata undang

  • tersesak undang kepada yang runcing tiada dapat bertenggang lagi
    =habis akal budi (bicara)
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata undang, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata undang menerut KBBI

1 undang,
mengundang [meng·un·dang]

Kata Verbia (kata kerja)

Arti: memanggil supaya datang; mempersilakan hadir (dalam rapat, perjamuan, dan sebagainya)
contoh: 'mereka mengundang kita makan malam kami mengundang Tuan menginap di rumah kami'

2 undang,
undang-undang [un·dang-un·dang]

Kata Nomina (kata benda)
  1. 1) ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya ), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya ), ditandatangani oleh kepala negara (pr
  2. 2) aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa
    contoh: 'taat pada undang-undang partai'
  3. 3) hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam)
    contoh: 'undang-undang untuk membangun kalimat dari tiap-tiap bahasa memang berlainan'

3 undang [un·dang]

Kata Nomina (kata benda), Kata Arkais

Arti: penghulu (kepala suatu daerah di Negeri Sembilan)

Lihat arti undang lengkap