Peribahasa: tempat

Peribahasa menggunakan kata tempat

 • beroleh lumpur di tempat yang kering
  =mendapat kesusahan yang tidak disangka-sangka
 • dekat mencari indu, jauh mencari suku, pb jika merantau ke tempat yang dekat
  =kita mencari indu (orang yang seketurunan dengan kita ), tetapi kalau kita merantau ke tempat yang jauh, kita mencari orang yang satu suku saja dengan kita sudah cukup
 • hujan tempat berteduh, panas tempat berlindung
  =orang yang selalu memberi pertolongan kepada orang banyak
 • mempertinggi tempat jatuh, memperdalam tempat kena
  =sengaja membesar-besarkan kesalahan sendiri sehingga mendapat hukuman (kerugian) yang berat
 • menahan jerat di tempat genting
  =mengambil keuntungan dari kesusahan atau penderitaan orang lain
 • pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita (berkenaan dengan orang cerdik pandai)
  =jika akan berangkat, hendaklah meminta nasihatnya dahulu, dan jika pulang, hendaklah memberi laporan kepadanya
 • perkawinan tempat mati
  =perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia
 • tempat makan jangan dibenahi
  =kita jangan berbuat tidak senonoh di tempat kita menumpang
 • terban bumi tempat berpijak
  =hilang tempat menggantungkan harapan
 • tinggi banir tempat berlindung
  =setiap hal yang istimewa ada faedahnya asal tahu menggunakannya

Penjelasan menggunakan kata tempat

 • adat teluk timbunan kapal
  =biasanya orang yang berpengaruh (berkuasa dan sebagainya) menjadi tempat orang meminta pertolongan (untuk menyelesaikan perkara dan sebagainya)
 • berkotakan (bernegerikan, berkubukan) betis
  =mengembara ke mana-mana (tidak tetap tempat tinggalnya)
 • besar berudu di kubangan, besar buaya di lautan
  =tiap-tiap orang besar berkuasa di tempat atau di lingkungan masing-masing
 • buruk perahu, buruk pangkalan
  =tidak sudi lagi menginjak rumah bekas istrinya atau tempat bekerja yang telah ditinggalkan
 • dekat mencari indu, jauh mencari suku, pb jika merantau ke tempat yang dekat
  =kita mencari indu (orang yang seketurunan dengan kita ), tetapi kalau kita merantau ke tempat yang jauh, kita mencari orang yang satu suku saja dengan kita sudah cukup
 • di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung
  =harus menyesuaikan diri dengan adat dan keadaan tempat tinggal
 • di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung
  =menurutkan adat kebiasaan tempat yang didiami
 • di mana kayu bengkok, di sanalah musang meniti
  =di tempat yang tidak terjaga, di situlah pencuri datang
 • di mana ranting dipatah, di situ air disauk
  =setiap orang hendaklah menurut adat kebiasaan di negeri tempat tinggalnya
 • ikan pulang ke lubuk
  =telah kembali ke tempat (asalnya) yang dicintainya
 • jadi bumi langit
  =menjadi orang tempat menggantungkan nasib dan harapan
 • jauh di mata di hati jangan
  =biarpun tempat berjauhan, jangan lupa-melupakan
 • kalau di bawah melompat, lalu di atas menyusup
  =menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan penduduk tempat tinggalnya
 • karam di darat
  =mendapat kecelakaan di tempat sendiri atau di tempat yang sebenarnya aman
 • kemiri jatuh ke pangkalnya
  =beroleh tempat yang pantas
 • kumbang tidak seekor (bunga tidak sekaki)
  =masih banyak pria (wanita) lain tempat menambatkan hati
 • masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak
  =menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan
 • membawa lapik
  =tamu yang berkunjung membawa bekal atau makanan sendiri ke tempat ia datang atau menumpang
 • mengendap di balik lalang sehelai
  =menyembunyikan sesuatu atau bersembunyi di tempat yang mudah diketahui orang
 • merantau di sudut dapur, merantau ke ujung bendul
  =pergi mencari penghidupan ke tempat yang tidak berapa jauh
 • Njajah desa milang kori.
  =Sudah mengunjungi segala tempat di berbagai daerah maupun negara.
 • pusat jala pumpunan ikan
  =(menjadi) tempat berkumpul atau menjadi pusat berbagai-bagai hal (urusan)
 • setinggi-tinggi bangau terbang, surutnya ke kubangan
  =sejauh-jauh orang merantau, akhirnya kembali ke tempat asalnya (kampung halamannya) juga
 • seperti belut pulang ke lumpur
  =kembali ke tempat yang diinginkan (disenangi)
 • tempat makan jangan dibenahi
  =kita jangan berbuat tidak senonoh di tempat kita menumpang
 • terban bumi tempat berpijak
  =hilang tempat menggantungkan harapan
 • terbang bertumpu hinggap mencekam
  =jika merantau hendaklah menghubungi (mencari) kaum kerabat tempat menumpangkan dirinya
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata tempat, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata tempat menerut KBBI

tempat [tem·pat]

Kata Nomina (kata benda)
 1. 1) sesuatu yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakkan, dsb); wadah; bekas
  contoh: 'tempat obat tempat tinta'
 2. 2) ruang (bidang, rumah, dan sebagainya) yang tersedia untuk melakukan sesuatu
  contoh: 'tempat belajar tempat duduk'
 3. 3) ruang (bidang dan sebagainya) yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, mengumpulkan, dan sebagainya)
  contoh: 'tempat pembuangan sampah tempat sepeda'
 4. 4) ruang (bidang, rumah, daerah, dan sebagainya) yang didiami (ditinggali) atau ditempati
  contoh: 'tempat kediaman tempat tinggal'
 5. 5) bagian yang tertentu dari suatu ruang (bidang, daerah, dan sebagainya)
  contoh: 'hal itu bergantung pada waktu dan tempatnya'
 6. 6) negeri (kota, desa, daerah, dan sebagainya)
  contoh: 'di beberapa tempat dapat ditanam anggur'
 7. 7) sesuatu yang dapat (dipercaya) menampung (tentang isi hati, keluhan, pertanyaan, dan sebagainya)
  contoh: 'sehari-harian sayalah tempat ia berbicara dan berunding tempat berkata'
 8. 8) kedudukan; keadaan; letak (sesuatu)
  contoh: 'di kantor itu ia sudah mendapat tempat yang baik tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan keadaannya tidak pantas'
 9. 9) tempat hati;

Lihat arti tempat lengkap