Peribahasa: niscaya

Peribahasa menggunakan kata niscaya

  • adapun manikam itu jika dijatuhkan ke dalam limbahan sekalipun, niscaya tidak hilang cahayanya
    =orang yang asalnya baik jika ia miskin ataupun menjadi suruh-suruhan orang, tabiatnya, kelakuannya, dan budi bahasanya tetap baik
  • belakang parang lagi jika diasah niscaya tajam
    =sebodoh-bodohnya orang, jika berusaha dan belajar akan menjadi pandai

Penjelasan menggunakan kata niscaya

  • seperti orang mati jika tiada orang mengangkat bila akan bergerak
    =seseorang yang daif yang tidak mempunyai daya upaya, jika tiada orang menolongnya niscaya akan semakin susah
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata niscaya, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata niscaya menerut KBBI

niscaya [nis·ca·ya]

Kata Adverbia

Arti: tentu; pasti; tidak boleh tidak
contoh: 'jika Tuan yang menyuruh, niscaya ia berangkat'

Lihat arti niscaya lengkap