Peribahasa: karang

Peribahasa menggunakan kata karang

  • belanak bermain di atas karang
    =ombak besar (sehingga ikan belanak yang biasanya senang diam dalam pasir laut, naik ke permukaan laut)
  • tidak kekal bunga karang
    =hal kekayaan (kemuliaan, hasil, dan sebagainya) yang tidak berlangsung lama
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata karang, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata karang menerut KBBI

1 karang [ka·rang]

Kata Nomina (kata benda)
  1. 1) batu kapur di laut yang terjadi dari zat yang dikeluarkan oleh binatang kecil jenis anthozoa (tidak bertulang punggung); batuan organik sebagai tempat tinggal binatang karang; koral;
  2. 2) pulau (gunung, batu) di laut yang terjadi dari tumpukan karang yang sudah membatu;
  3. 3) tumbuhan laut yang menyerupai atau seperti karang;

2 karang [ka·rang]

Arti: v

4 karang [ka·rang]

Kata Nomina (kata benda)

Arti: tempat kediaman; tempat berkumpul;

Lihat arti karang lengkap