Peribahasa: duduk

Peribahasa menggunakan kata duduk

 • belum beranak sudah ditimang belum duduk sudah berlunjur
  =terlampau cepat gembira sebelum maksud tercapai
 • belum duduk belunjur dulu
  =sudah bergirang hati lebih dahulu sebelum tercapai apa yang dikehendaki
 • belum duduk sudah belunjur
  =sudah bergirang hati dulu sebelum tercapai yang dikehendaki
 • belum duduk sudah mengunjur
  =sudah bergirang hati sebelum tercapai apa yang diinginkannya
 • duduk berkisar, tegak berpaling
  =memungkiri janji (perkataan dan sebagainya yang pernah diucapkan atau dijanjikan)
 • duduk berkisar, tegak berpaling
  =tidak mau menepati janji
 • duduk di ambung-ambung taji
  =selalu merasa khawatir (gelisah)
 • duduk dengan sukatan
  =kaya
 • duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarak (duduk meraut ranjau, berdiri melihat musuh)
  =selalu bekerja dengan waspada
 • duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarak
  =selalu bekerja (tidak membuang-buang waktu)
 • duduk sama rendah, tegak (berdiri) sama tinggi
  =sejajar kedudukannya (tingkatnya atau martabatnya)
 • duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang
  =Mk dengan musyawarah atau secara gotong royong segala sesuatunya mudah dilaksanakan
 • tegak sama tinggi, duduk sama rendah
  =sama tingkatnya (derajat kedudukannya)
 • teguh berpaling, duduk berkisar
  =berlainan dengan apa yang telah dikatakan atau dijanjikan
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata duduk, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata duduk menerut KBBI

1 duduk [du·duk]

Kata Verbia (kata kerja)
 1. 1) meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada pantat (ada bermacam-macam cara dan namanya seperti bersila dan bersimpuh)
  contoh: 'ia duduk di tikar'
 2. 2) ada di (dalam peringkat belajar)
  contoh: 'ia duduk di kelas III SMU'
 3. 3) kawin atau bertunangan
  contoh: 'anaknya telah duduk dengan anak hakim'
 4. 4) tinggal; diam
  contoh: 'ia pernah duduk di Bandung selama tiga tahun'

2 duduk [du·duk]

Kata Nomina (kata benda)

Arti: tumbuhan palma; Caryota mitis;

Lihat arti duduk lengkap