Peribahasa: berät

Peribahasa menggunakan kata berät

 • beban berat senggulung batu
  =tanggungan yang sangat berat
 • berapa berat mata memandang, berat juga bahu memikul
  =betapapun menderita orang melihat, lebih menderita orang yang mengalami (kesusahan dan sebagainya)
 • berat pada mata orang lain
  =disegani (dihormati) orang
 • berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
  =bersama-sama dalam suka dan duka
 • berat sepikul, ringan sejinjing
  =bersama- sama dalam suka dan duka
 • dikati sama berat, diuji sama merah
  =seimbang derajatnya (kedudukannya, pangkatnya, dan sebagainya)
 • Ditindih yang berat, dililit yang panjang
  =Kemalangan yang datang tanpa bisa dihindari.
 • diuji sama merah, dalam hati (ditail) sama berat
  =sudah cocok benar (tentang suami istri)
 • mata memandang apa hendak sakit, bahu memikul timpa pera-saan (seberapa berat mata menentang, berat jua bahu memikul)
  =berapa jua susah orang melihat suatu penderitaan yang ditanggung oleh orang lain, terlebih susah jua orang yang menanggungnya
 • menimbang sama berat
  =menjatuhkan hukuman dengan adil, tidak berat sebelah
 • ringan sama dijinjing, berat sama dipikul
  =persahabatan yang karib, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan
 • sekam menjadi hampa berat
  =tidak akan merugikan sedikit jua

Penjelasan menggunakan kata berät

 • bagai bunyi cempedak jatuh
  =bunyi seperti barang berat jatuh
 • bagai serdadu pulang baris
  =orang yang kelihatannya selalu bergaya, tetapi pekerjaannya berat dan berbahaya
 • kais dulu maka makan
  =baru dapat makan sesudah bekerja berat (sukar hidupnya)
 • kita di pangkal merawal dia di ujung merawal
  =tanggungan kita lebih berat daripada tanggungannya'
 • lidah tak bertulang
  =mudah saja mengatakan (menjanjikan) sesuatu yang berat adalah melaksanakannya
 • Membagi sama adil, memotong sama panjang.
  =Jika membagi maupun memutuskan sesuatu hendaknya harus adil dan tidak berat sebelah.
 • mengais dulu maka makan
  =baru dapat makan sesudah bekerja berat (sukar hidupnya)
 • menimbang sama berat
  =menjatuhkan hukuman dengan adil, tidak berat sebelah
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata berät, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata berät menerut KBBI

berat [be·rat]

Kata Adjektiva (kata sifat)
 1. 1) besar ukurannya (di antara jenisnya atau benda-benda yang serupa)
  contoh: 'alat-alat berat, mobil derek, traktor, dan sebagainya'
 2. 2) besar tekanannya (timbangannya) Kata Adjektiva (kata sifat)
  contoh: 'peti berat itu tidak dapat diangkat oleh tiga orang'
 3. 3) payah; parah (tentang luka penyakit dan sebagainya) Kata Adjektiva (kata sifat)
  contoh: 'akibat kecelakaan itu dia menderita luka berat kalau penyakit sudah berat susah diobati'
 4. 4) sulit (susah, sukar) melakukannya; melebihi ukuran (kekuatan, kemampuan, kesanggupan, dan sebagainya) Kata Adjektiva (kata sifat)
  contoh: 'kematian ibunya merupakan cobaan berat bagi gadis itu'
 5. 5) sukar digerakkan, seakan-akan ditindih atau ditekan (tentang anggota badan dan sebagainya) Kata Adjektiva (kata sifat)
  contoh: 'kepala terasa berat dan pusing mata terasa berat, mengantuk'
 6. 6) kuat merangsang saraf; keras (tentang rokok, obat, dan sebagainya) Kata Adjektiva (kata sifat)
  contoh: 'ia suka rokok yang berat'
 7. 7) memihak; cenderung Kata Adjektiva (kata sifat)
  contoh: 'hatinya lebih berat kepada kekasihnya daripada kepada orang tuanya'
 8. 8) hamil Kata Verbia (kata kerja), Kata kiasan
  contoh: 'istrinya sedang dalam berat'
 9. 9) sangat keras (perkiraan, dugaan, dan sebagainya) Kata Adjektiva (kata sifat)
  contoh: 'berat dugaanku bahwa dia yang salah'
 10. 10) besarnya tekanan suatu benda apabila diangkat, ditimbang, dan sebagainya; bobot; timbangan Kata Nomina (kata benda)
  contoh: 'akibat sakit, beratnya berkurang 7 kg'
 11. 11) gaya tarikan yang diderita suatu benda karena massanya dan keberadaannya di dalam, di sekitar, ataupun pada suatu sistem massa; bobot; Kata Nomina (kata benda), Fisika
 12. 12) susah; celaka Kata Adjektiva (kata sifat), Kata kiasan
  contoh: 'wah, kalau ketahuan, berat kita'
 13. 13) mempunyai berat Kata Verbia (kata kerja)
  contoh: 'roket yang berberat 20.000 ton itu diorbitkan ke angkasa'
 14. 14) menaruh sesuatu hingga menjadi berat; membebani Kata Verbia (kata kerja)
  contoh: 'mereka memberati kayu itu dengan batu agar dapat tenggelam kebusukan di dunia ini sangat memberati tubuh dan perasaanku'
 15. 15) menambah pekerjaan; menyusahkan
  contoh: 'penderitaannya sudah cukup, janganlah engkau -nya lagi dengan tuduhan yang demikian'
 16. 16) menjadikan beban (tanggungan dan sebagainya) berat Kata Verbia (kata kerja)
  contoh: 'kehadiranku di rumah itu akan memberatkan bebannya'
 17. 17) memperkuat (tuduhan, sangkalan, dan sebagainya)
  contoh: 'bukti-bukti yang memberatkan terdakwa cukup banyak'
 18. 18) mementingkan; mengutamakan
  contoh: 'jika kita ingin maju, kita harus memberatkan sektor pendidikan dari sektor yang lain'
 19. 19) menyerahkan (kpd); membebankan (kepada)
  contoh: 'jangan memberatkan tugas itu hanya kepada seorang saja'
 20. 20) mengagung-agungkan; meninggi-ninggikan
  contoh: 'di mana pun berada, ia selalu memberatkan dirinya'
 21. 21) menjadikan supaya lebih berat Kata Verbia (kata kerja)
  contoh: 'jangankan menolong, bahkan dia memperberat tanggungan orang tuanya'
 22. 22) benda yang dipakai untuk memberati atau memberatkan, seperti tolak bara; Kata Nomina (kata benda)
 23. 23) proses, cara, perbuatan memberati atau memberatkan; Kata Nomina (kata benda)
 24. 24) perihal beratnya suatu benda, tugas, perasaan, penyakit, dan sebagainya Kata Nomina (kata benda)
  contoh: 'terasa benar keberatan pajak itu bagi rakyat'
 25. 25) terlampau berat (beratnya melebihi dari yang biasa) Kata Adjektiva (kata sifat), Kata percakapan
  contoh: 'barang ini keberatan jika diangkut dengan sepeda'
 26. 26) berkeberatan; tidak setuju Kata Verbia (kata kerja), Kata percakapan
  contoh: 'penduduk keberatan atas pemberian ganti rugi atas tanah mereka yang tidak seimbang'
 27. 27) merasa berat; kurang setuju Kata Verbia (kata kerja)
 28. 28) tidak suka berbicara banyak; pendiam;
 29. 29) malas bekerja; Kata percakapan
 30. 30) kurang suka (enggan) melakukan;
 31. 31) tidak sampai hati (tidak tega) melakukan;
 32. 32) cenderung (hati) kepada;
 33. 33) keras sangkaan (dugaan)nya (thd sesuatu);
 34. 34) berat badan ternak pada waktu masih hidup;
 35. 35) perbandingan berat benda dengan berat air yang sama besar volumenya (msl berat jenis marmer 2,8 artinya marmer yang besarnya 1 dm3 beratnya 2,8 kg); Fisika
 36. 36) enggan bekerja; malas bekerja;
 37. 37) tidak mudah mengerti; sukar menerima pelajaran; bodoh;
 38. 38) berat bibir;
 39. 39) tidak dapat berkata-kata dengan baik;
 40. 40) (lekas) mengantuk;
 41. 41) berat bibir;
 42. 42) susah hati; rusuh hati; Kata percakapan
 43. 43) malas;
 44. 44) berat badan seekor ternak pada waktu disapih;
 45. 45) memihak salah satu; tidak adil;
 46. 46) berat tangan;
 47. 47) enggan bekerja; malas;
 48. 48) kurang baik pendengarannya; pekak;
 49. 49) malas;

Lihat arti berät lengkap