• Thomas Carlyle Ketenangan sama dalamnya dengan keabadian, mengutarakan sesuatu makna dalam satu waktu.
  Asli: Silence is as deep as eternity, speech a shallow as time.
  Thomas Carlyle
  Penulis dan sejarawan dari Skotlandia 1795-1881
  Thomas Carlyle
  - +
  +5
Thomas Carlyle - Ketenangan sama dalamnya dengan keabadian, mengutarakan sesuatu makna dalam satu waktu.
Ketenangan sama dalamnya dengan keabadian, mengutarakan sesuatu makna dalam satu waktu. oleh: Thomas Carlyle
X

Font size:

20 px 24 px 28 px 32 px 40 px 48 px

Font:

Arial TNR Verdana Courier New Comic Monospace

Warna:

Putih Beru Merah Kuning Hijau Hitam

Bayangan:

Tidak Putih Hitam
Ketenangan sama dalamnya dengan keabadian, mengutarakan sesuatu makna dalam satu waktu.
- Thomas Carlyle
JagoKata.com