C. S. Lewis - Anda tak boleh merasa terlalu tua untuk menetapkan tujuan lain atau merajut mimpi-mimpi baru.
Anda tak boleh merasa terlalu tua untuk menetapkan tujuan lain atau merajut mimpi-mimpi baru. - C. S. Lewis
C. S. Lewis

C. S. Lewis

Penulis dari Britania-Raya

Lahir: 1898-1963

Semua kutipan dan kata-kata bijak dari C. S. Lewis

jagokata, kata bijak, kata, bijak, kutipan, quotes, kwuotes, kata-kata mutiara, arti, ucapan, maksud, penulis,pengarang, pemain, hikmah, kebijaksanaan, terkenal