Abu Hamid al Ghazali - Tidak pernah saya berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwa saya sendiri, kadang-kadang membantu saya dan kadang-kadang menentang saya.
Tidak pernah saya berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwa saya sendiri, kadang-kadang membantu saya dan kadang-kadang menentang saya. - Abu Hamid Al Ghazali
Abu Hamid Al Ghazali

Abu Hamid Al Ghazali

Filsuf dan sofis dari Persia

Lahir: 1058-1111

Semua kutipan dan kata-kata bijak dari Abu Hamid Al Ghazali

jagokata, kata bijak, kata, bijak, kutipan, quotes, kwuotes, kata-kata mutiara, arti, ucapan, maksud, penulis,pengarang, pemain, hikmah, kebijaksanaan, terkenal

Tentang Abu Hamid Al Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Dikenal pula dengan nama Imam al Ghazali atau Algazel di dunia Barat pada abad pertengahan.

Ia bergelar Abu Hamid karena salah satu anaknya bernama Hamid. Sedangkan gelar al Ghazali ath Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia.

Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi.

Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Ihya Ulumuddin (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), Kimiya as-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan), Misykah al-Anwar (The Niche of Lights) serta Mi`yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge).