Ali bin Abi Thalib - Ucapan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi nenek moyang.
Ucapan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi nenek moyang. - Ali bin Abi Thalib
Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib

Pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad

Lahir: 599-661

Semua kutipan dan kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib

jagokata, kata bijak, kata, bijak, kutipan, quotes, kwuotes, kata-kata mutiara, arti, ucapan, maksud, penulis,pengarang, pemain, hikmah, kebijaksanaan, terkenal