Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi

Pemusik dari Amerika Serikat (lahir John Francis Bongiovi)

Lahir: 1962-

Kata-kata Bijak: Jon Bon Jovi

Kata-kata Bijak 1 s/d 7 dari 7.

1
1