Arti kata teramai menurut KBBI

teramai [te·ra·mai]

Kata Adjektiva (kata sifat)
Dari kata dasar: ramai.

Apa yang dimaksud dengan teramai?

Arti: paling ramai
contoh: 'upacara yang teramai ialah ketika mercon dipasang dan bunga api dilepaskan ke udara'


Apa contoh kalimat menggunakan kata ?

Contoh kata adalah: upacara yang teramai ialah ketika mercon dipasang dan bunga api dilepaskan ke udara.

Kata teramai termasuk kata apa?

Kata teramai adalah Kata Adjektiva (kata sifat).

Kata-kata dari kata dasar ramai

Kata-kata di KBBI yang dekat dari ramai

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[teramai] Arti teramai di KBBI adalah: paling ramai. Contoh: upacara yang teramai ialah ketika.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)