Arti kata sedapat-dapatnya menurut KBBI

sedapat-dapatnya [se·da·pat-da·pat·nya]

Kata Adverbia
Dari kata dasar: dapat.

Arti: seberapa dapat; sedapat mungkin
contoh: 'kita akan berusaha sedapat-dapatnya'

Kata bijak terpopular sedapat-dapatnya

 • Saudara-saudara dan rombongan-rombongan: Buka mata! Buka otak! Buka telinga! Perhatikan, Perhatikan keadaan dan sedapat mungkin carilah pelajaran dari hal hal ini semuanya, agar supaya saudara-saudara dapat mempergunakan itu dalam pekerjaan raksasa kita membangun Negara dan Tanah Air!
  - Soekarno
 • Salah satu daripada cita-cita yang hendak kusebarkan ialah: Hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya, baik tidak terpaksa baikpun karena terpaksa, haruslah juga segan menyakiti mahkluk lain, sedikitpun jangan sampai menyakitinya.
  Segenap cita-citanya kita hendaklah menjaga sedapat-dapat yang kita usahakan, supaya semasa mahkluk itu terhindar dari penderitaan, dan dengan jalan demikian menolong memperbagus hidupnya: dan lagi ada pula suatu kewajiban yang tinggi murni, yaitu "terima kasih" namanya.
  - Raden Adjeng Kartini
 • Segenap cita-citanya kita hendaklah menjaga sedapat-dapat yang kita usahakan, supaya semasa mahkluk itu terhindar dari penderitaan, dan dengan jalan demikian menolong memperbagus hidupnya: dan lagi ada pula suatu kewajiban yang tinggi murni, yaitu “terima kasih” namanya.
  - Raden Adjeng Kartini
 • Sedapat mungkin aku tidak melakukan keduanya, yaitu membuat alur cerita dan berbohong. Cerita itu terjadi dengan sendirinya, tugas penulis adalah membiarkan cerita itu berkembang.
  - Stephen King

Semua kata-kata bijak tentang sedapat-dapatnya

Kata-kata di KBBI yang dekat dari dapat

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[sedapat-dapatnya] Makna sedapat-dapatnya di KBBI adalah: seberapa dapat; sedapat mungkin. Contoh: kita akan berusaha sedapat-dapatnya. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)