Arti kata pertolongan menurut KBBI

pertolongan
[per·to·long·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: tolong.

Arti: perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong; bantuan
contoh: 'dengan pertolongan Allah Yang Mahakuasa, sembuhlah ia'

Kata bijak terpopular pertolongan

  • Anda harus menerima kenyataan bahwa tidak ada pertolongan, kecuali menolong diri sendiri.
  • Orang yang diangkat memegang amanah jabatan sedang ia tidak memintanya, akan dapat banyak pertolongan dalam tugasnya.
  • Hendaknya perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan.
  • Kamu orang ini betul-betul tidak mempunyai rasa kasihan kepada sesama hidup. Apa salahnya kijang itu kamu tembak? Bagaimana kalau kijang yang kamu tembak itu masih mempunyai anak kecil yang memerlukan pertolongan induknya? apakah kamu orang di sini kekurangan makan?
  • Kemampuan orangtua mendidik anak ada batasnya, sedang pintu pertolongan Allah tiada terbatas. Maka iringi proses mendidik anak dengan doa.
  • Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya datangnya Ratu Adil. Dan sering kali kita mendengar di desa ini atau di desa situ telah muncul seorang Imam Mahdi atau Heru Cakra. Tak lain tak bukan karena rakyat menunggu dan mengharap pertolongan.
  • Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah.
  • Tutup mulut atas pelayanan yang telah Anda berikan, tapi bicarakan pertolongan yang telah Anda terima.
  • Marilah kita menjadikan diri kita wakil bagi penjawaban doa dan permintaan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan, karena itulah yang menjadikan kita terselamatkan saat kebutuhan yang sama dikenakan kepada kita suatu ketika nanti.
  • Pertolongan Tuhan itu sebenarnya sangatlah dekat. Tapi sebagai manusia, kita sering kali sudah terlanjur berputus asa dan tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati sehingga pada akhirnya kita berputus asa dan menyerah begitu saja.

Semua kata-kata bijak tentang pertolongan

Kata-kata di KBBI yang dekat dari tolong

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[pertolongan] Arti pertolongan di KBBI adalah: perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong; bantuan. Contoh: dengan pertolongan Allah Yang.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)