Arti kata mengendap menurut KBBI

1 endap,
mengendap [meng·en·dap]

Kata Verbia (kata kerja)

Arti: turun dan tertimbun di dasar (tentang barang sesuatu yang bercampur dengan barang cair)
contoh: 'air itu belum dapat dipakai sebelum lumpurnya mengendap'

2 endap,
mengendap [meng·en·dap]

Kata Verbia (kata kerja)

Arti: membungkuk (menyeluduk dan sebagainya) supaya tidak kelihatan; menyembunyikan diri (dengan maksud hendak mengintai, menyerang, dan sebagainya)
contoh: 'ketika dilihatnya ada orang berjalan, segeralah pencuri itu mengendap di rumpun tebu'

Peribahasa menggunakan kata mengendap

 • mengendap di balik lalang sehelai
  =menyembunyikan sesuatu atau bersembunyi di tempat yang mudah diketahui orang

Semua Peribahasa tentang mengendap

Kata bijak terpopular mengendap

 • Aku akan menjadi kopimu,
  yang rela mengendap sebagai kepedihanmu;
  yang sabar menghangatkan kesedihanmu.
  Biarkan harum tubuhku, menenangkan jiwamu.

  - Agus Noor
 • Ada burung, daun, kapuk, angin, dan mungkin juga debu mengendap dalam nyanyiku.
  - W.S. Rendra
 • Segala dalil untuk membuatku kembali menghunus damba, kuingkari dengan membiarkan kecewa dan laraku mengendap dalam emosi yang membara.
  - Moammar Emka
 • Setiap malam yang larut ia bersembunyi di rimbun semak, dan berjalan mengendap-ngendap. Ia mencari sunyi dengan gelap yang paling pekat.
  - Khairul Fatah

Semua kata-kata bijak tentang mengendap

Kata-kata di KBBI yang dekat dari endap

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[mengendap] Makna mengendap di KBBI adalah: turun dan tertimbun di dasar (tentang barang sesuatu yang bercampur dengan barang.... Contoh: air itu belum dapat dipakai sebelum.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)