Arti kata edaran menurut KBBI

edar,
edaran [edar·an]

Kata Nomina (kata benda)
  1. 1) sesuatu yang diedarkan
    contoh: 'surat edaran'
  2. 2) lintasan tertutup yang dijalani oleh zarah yang dikenai gaya memusat; orbit; (Fisika)
  • kala edaran: (Fisika)

    waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu edaran;

  • surat edaran:

    surat yang diedarkan; sirkuler;

Kata-kata di KBBI yang dekat dari edar

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[edaran] Arti edaran di KBBI adalah: sesuatu yang diedarkan. Contoh: surat edaran. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)