Arti kata bergotong royong menurut KBBI

bergotong royong [ber·go·tong ro·yong]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: gotong royong.

Arti: bersama-sama mengerjakan atau membuat sesuatu;

Kata-kata dari kata dasar gotong royong

Kata bijak terpopular bergotong royong

 • Kekeluargaan adalah suatu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe.
  - Soekarno
 • Apakah kelemahan kita adalah kurang percaya diri sebaga bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri dan kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong.
  - Soekarno
 • Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!
  - Soekarno
 • Mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan.
  - Joko Widodo

Semua kata-kata bijak tentang bergotong royong

Kata-kata di KBBI yang dekat dari gotong royong

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[bergotong royong] Makna bergotong royong di KBBI adalah: bersama-sama mengerjakan atau membuat sesuatu;. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)